Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. pozýva praktických lekárov prvého kontaktu, ambulantných psychiatrov a pedopsychiatrov na odborný seminár pri príležitosti 25. výročia vzniku psychiatrickej nemocnice v Michalovciach

VIA STRÁŇANY 2016

Odborný seminár sa koná 4. 11. 2016 o 12.30 hod. v priestoroch Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o.

Účasť je podmienená registráciou do 25. 10. 2016.

(podrobnejšie informácie)

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.