Vážení príbuzní,

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Za porozumenie ďakujeme.
Denný stacionár od 22.06.2020 znovu otvorený.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.