Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. pozýva praktických lekárov prvého kontaktu, ambulantných psychiatrov a pedopsychiatrov na odborný seminár

VIA STRÁŇANY 2019 – Multidimenzionálny prístup v modernej psychiatrii

Odborný seminár sa koná 6. 12. 2019 o 12.30 hod. v priestoroch Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o.

Účasť je podmienená prihlásením sa vopred.

[pozvánka s informáciami (PDF)]

[návratka(PDF)]

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.