Vážení príbuzní,

Od 19. 7. 2022 sú na lôžkových oddeleniach návštevy zakázané.

Odovzdávanie vecí pacientom sa uskutočnuje podľa pravidiel.

V Domove sociálnych služieb sú návštevy čiastočne povolené.

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Ďakujeme za porozumenie.
Informácia o stabilizačnom príspevku

Vážení zamestnanci,
v prípade, že máte záujem získať stabilizačný príspevok podľa podmienok uvedených vo verejnom prísľube zamestnávateľa, odovzdajte na referáte personalistiky a miezd priloženú Dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku v dvoch vyhotoveniach, s vyplnenými údajmi o zamestnancovi v hlavičke a Vašim podpisom. Dohodu je potrebné doručiť do 19.12.2022.


Verejný prísľub (PDF)
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku (PDF)

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.