Vážení príbuzní,

Od 26. 6. 2021 je zmena v režime návštev v Domove sociálnych služieb.

Od 15. 6. 2021 nastáva zmena režimu návštev na niektorých ošetrovacích jednotkách lôžkových oddelení.

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Venujte pozornosť aj pravidlám odovzdávania vecí pacientom.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Ambulancie realizujú vyšetrenia pacientov po preukázaní sa negatívnym antigénovým testom.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.