Vážení príbuzní,

Od 19. 7. 2022 sú na lôžkových oddeleniach návštevy zakázané.

Odovzdávanie vecí pacientom sa uskutočnuje podľa pravidiel.

V Domove sociálnych služieb sú návštevy povolené.

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Ďakujeme za porozumenie.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.