Vážení príbuzní,

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach,
od 22. 1. 2024 až do odvolania zakázané návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach..
Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

 
Harmonogram odovzdávania vecí pacientom:
(Veci pre pacientov preberá zdravotnícky personál v priestoroch vrátnice.)
 
APO1
Jednotka A: (podľa príjmu)
Jednotka B: STREDA 14,30 – 15,00
Jednotka C: PIATOK 14,30 – 15,00
Jednotka D: ŠTVRTOK 14,30 – 15,00
 
APO2
Jednotka GP1: PONDELOK 15,30 – 15,45
Jednotka GP2: ŠTVRTOK 16,15 – 16,30
Jednotka RO: PIATOK 16,15 – 16,30
Jednotka Z: UTOROK 16,15 – 16,30
 
Náležitosti vhodných a nevhodných potravín sú uverejnené v časti Pravidlá návštev.
 
Ďakujeme za porozumenie.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.