Vážení príbuzní,

Od 2. 11. 2021 sú v Domove sociálnych služieb návštevy zakázané.

Od 27. 9. 2021 na všetých lôžkových oddeleniach návštevy zakázané.

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Venujte pozornosť aj pravidlám odovzdávania vecí pacientom.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Ambulancie realizujú vyšetrenia pacientov po preukázaní sa negatívnym antigénovým testom.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.