Vážení príbuzní,

Od 13. 3. 2024návštevy povolené na všetkých lôžkových oddeleniach.

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Z dôvodu zachovania epidemiologickej bezpečnosti a zamedzeniu šírenia respiračných ochorení Vás žiadame aby ste dodržiavali vnútorné nariadenie poskytovateľa a mali počas pobytu v interiéri prekryté horné dýchacie cesty tvárovou maskou resp. respirátorom.

V prípade nedodržania predpisu nebude návšteva umožnená.


Ďakujeme, že ste zodpovedný voči hospitalizovaným pacientom.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.