Vážení príbuzní,

Od 19. 7. 2022 sú na lôžkových oddeleniach návštevy zakázané.

Odovzdávanie vecí pacientom sa uskutočnuje podľa pravidiel.

V Domove sociálnych služieb sú návštevy čiastočne povolené.

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Ambulancie realizujú vyšetrenia pacientov po preukázaní sa negatívnym antigénovým testom.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.