Vážení príbuzní,

Odporúčame vám pred každou návštevou skontrolovať aktuálny režim návštev na našej webovej stránke.

Venujte pozornosť aj pravidlám odovzdávania vecí pacientom.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Vzhľadom k nepriaznivej epidemickej situácii Detská psychiatrická ambulancia od 15.10.2020 až do odvolania pracuje v obmedzenom režime, t.z. sú vystavované e-recepty a sú podávané telefonické konzultácie.

Čelný pohľad na budovu psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

Predmetom činnosti Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.